۷ نوع آفت گیاهی مهم که همواره گیاهان شما را تهدید می کند!

۷ نوع آفت گیاهی مهم که همواره گیاهان شما را تهدید می کند!

آفت گیاهان آپارتمانی ، به جانورانی گفته میشود که بطور مستقیم یا غیرمستقیم، به گیاهان خسارت وارد میکند. آفت گیاهان آپارتمانی ، عمدتا در گروه حشرات، کنه ها و حلزونها هستند. از جمله نشانه های خسارت آفت گیاهان میتوان به ازبین رفتن قسمتی از گیاه، بشکل خوردگی یا سوراخ شدن اشاره کرد. زردی و پیچیدگی برگها، ایجاد نقاط زرد یا نقره ای روی برگها، ایجادِ پوشش پنبه ای شکل روی اندامهای هوایی، چسبنده شدن گیاه و ایجاد تار عنکبوت روی برگها نیز از دیگر نشانه های وجود آفات گیاهی میباشد. ازبینِ آفت گیاهان آپارتمانی ، حشراتی که با فروبردن خرطوم خود به داخل بافت گیاه، شیره گیاهی را میمکند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. این حشرات، علاوه بر ضعیف نمودن گیاه، ممکن است ناقل بیماریهای ویروسی بوده و آن را به گیاه منتقل کنند.
همچنین گاهی این حشرات، با جویدن بافت های گیاهی، باعث ایجادِ اختلال در اعمالِ حیاتیِ گیاه نیز می شوند.
در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع آفات گیاهان و راه های مقابله با آنها، آشنا شوید.

عمده ترین آفت گیاهان آپارتمانی ، عبارتند از :

 ۱) شپشک ها

شپشکها به دلیل داشتنِ خرطوم، از شیره گیاهی تغذیه کرده و باعث ضعیف شدنِ گیاه شما می شوند.
آن ها به سه گروهِ شپشکهای آرد آلود، سپردار و نرم تن تقسیم می شوند.
دو گروه شپشکهای سپردار و نرم تن، از دشمنانِ سرسخت گیاهان آپارتمانی می باشند.
شپشک های آرد آلود، به شکل توده های پنبه ای سفید رنگ روی اندامهای هوایی گیاه مشاهده می شوند.
قسمت آلوده شده توسط شپشکهای آرد آلود، به علت تولید عسلک، حالتی چسبناک پیدا می کند.
شپشک های سپردار، به صورت ذراتی کوچک، تیره و خشک، روی اندامهای هواییِ گیاه، خصوصا برگها، به چشم می خورد.
این ذرات را می توان با کشیدنِ ناخن روی آن ها، به راحتی از گیاه جدا نمود.
تخمِ این آفت، معمولا بر روی خودِ گیاه وجود داشته و درصورت مساعد بودن شرایط محیطی، باز می شوند.
 

راه های کنترل شپشک ها

کاهش رطوبت، عدم آبپاشی روی گیاه و کاهش تراکمِ گیاه، در پیشگیری و گسترش این آفت موثر است.
درصورت مشاهده این شپشک، با استفاده از پنبه آغشته به کمی الکل و آب، آنهارا از روی گیاهتان پاک کنید.
در صورتِ زیاد بودنِ تعدادِ شپشکها، با حشره کشهای نفوذی یا سیستمیک، گیاهتان را سمپاشی نمائید.

 ۲) شته ها

شته ها ، مانند شپشکها، با استفاده از خرطوم خود، از شیره گیاه تغذیه می کنند.
این آفت، باعث ضعف و زردی گیاه و در برخی موارد، موجب پیچیدگی برگها می شود.
شته ها، به شکل جانورانی بسیار ریز و به رنگ های مختلف، بر روی گیاه مشاهده می شوند.
این نوع آفت نیز، مانند شپشکها، عسلک ترشح می کنند.
آن ها روی گیاه، تخم ریزی کرده و با مساعد شدن شرایط محیطی، تخم آنها باز می شود.
 

راه های کنترل شته ها

در صورتِ زیاد بودنِ تعدادِ شته ها، سمپاشی با سموم حشره کشِ تماسی، نفوذی و یا سیستمیک توصیه می شود.
در غیر اینصورت میتوان با حذف قسمت آلوده گیاه، این عارضه را برطرف نمود.
یکبار شستشوی کاملِ گیاه با آب یا اسپری نمودنِ گیاه با صابونِ گیاهی پالیزین نیز در کنترلِ آفت موثر است.

 ۳) تریپس ها

تریپسها ، حشراتی ریز با بال های ریشکدار هستند.
این آفت ها، از شیره گیاهان تغذیه کرده و به صورت جهشی حرکت می کنند.
در اثر تغذیه این نوع از آفتها، نقاط بسیار ریز و نقره ای رنگِ زیادی، بر روی برگها تشکیل میشود.
تریپسها، علاوه بر ضعفِ گیاه، میتوانند باعث پیچیدگی برگها و بدشکل و کوچک شدنِ گلها و حتی ریزش آنها بشوند.
این آفت ، معمولا دوره استراحت یا خوابِ خود را در خاک می گذرانند.
با مساعد شدن شرایط محیطی، فعال شده و به گیاه حمله می کنند.
 

راه های کنترل تریپس ها

سمپاشی با حشره کش های نفوذی و سیستمیک توصیه می شود.
 

۴) کرم های برگ خوار

این کرم ها عمدتا نوزاد پروانه ها هستند.
اغلب سبز رنگ می باشند.
اندازه این کرم ها ، با هربار پوست اندازی، بزرگتر شده و ممکن است به ۵ سانتی متر نیز برسند.
کرم های برگخوار ، با جویدن برگ ها و قسمت های هوایی گیاه، باعث خسارت به آنها می شوند.
در صورت شدید بودنِ خسارتِ آن ها، گیاه به طور کلی از بین می رود.
این کرمها، یا مستقیما از طریق تخم ریزی پروانه ها بر روی گیاه، به وجود می آیند، یا از طریق خاکِ آلوده به این آفت، به گیاه حمله می کنند!
خاک باغاتِ میوه و جنگل ها، معمولا به این آفت آلوده می باشد.
 

راه های کنترل کرم های برگخوار

با استفاده نکردن از خاکِ باغات و جنگل ها برای گلدان های آپارتمانی، میتوان از سلامت گیاه خود محافظت کنید.
در صورت کم بودنِ تعدادِ کرمهای برگخوار، میتوان آنها را با دست جمع آوری نمود.
در غیر اینصورت، از طریق ضدعفونی کردن خاک به وسیله آفتابدهی یا سمپاشی با سموم حشره کش تماسی توصیه میشود.
دیازینون از جمله سموم حشره کشهای مناسب برای دفع این نوع آفت می باشد.
 

 ۵) کرم های ریشه خوار

این کرم ها، عمدتا نوزادِ سخت بال پوشان (سوسک ها) می باشند.
کرم های ریشه خوار ، با جویدنِ ریشه، باعث آسیب به گیاه و خشک شدنِ آن می شوند.
این آفت، اغلب سفید رنگ بوده و در خاک های آلوده وجود دارد.
اندازه های این نوع از کرمها نیز، مختلف می باشد.
 
 
 

راه های کنترل کرم های ریشه خوار

ضدعفونی کردن خاک و عدم استفاده از خاکهای آلوده، از راه های محافظت از گیاه در برابر این آفت میباشد.
در صورت نیاز، سم پاشیِ خاک با حشره کش هایی؛ نظیر: سوین ( کارباریل ) ، توصیه می شود.
 

 ۶) کنه تار عنکبوتی

کنه های گیاهی، جانورانی بسیار ریز هستند.
این آفت ها ، با مکیدن شیره گیاهی ، باعث ضعف گیاه می شوند.
همچنین با این کار، موجب ایجاد نقاط زرد رنگ بر روی برگ ها نیز می شوند.
کنه تار عنکبوتی، یکی از گونه های مهم کنه های نباتی است.
این نوع از آفت گیاهان آپارتمانی ، با تنیدن تاری شبیه به تار عنکبوت، سبب جذب گردوخاک هوا، کثیف شدن برگها و کاهش فتوسنتز میشود.
در نتیجه، پس از مدتی برگ ها زرد شده و می ریزند.
تخم ریزی این نوع از آفت گیاهان آپارتمانی، بر روی گیاه صورت می گیرد.
دوره خواب یا استراحت آنها نیز، یا بر روی گیاه و یا در خاک و بقایای گیاهی صورت می گیرد.
 

راه های کنترل کنه تار عنکبوتی

این آفت، طالب هوای گرم و خشک است.
با قرار دادن گلدان گیاهتان در محل خنکتر و همچنین آبشویی گیاه، میتوان تا حد زیادی آفت را کنترل نمود.
تمیز نمودن برگ های گیاهتان با دستمالی مرطوب نیز در کاهش آفتِ کنه تار عنکبوتی موثر است.
حذف بقایا و علفهای هرز، استفاده از خاک ضدعفونی شده و درصورتِ زیادبودنِ تعداد آفتها، استفاده از سموم کنه کش توصیه میشود.
 

 ۷) کرمهای خاکی ، خر خاکی و پشه های خاکی

این جانوران نیز جزو آفات گیاهی محسوب می شوند.
می توانند در خاک گلدان وجود داشته باشند.
از بقایای مرده گیاهی در خاک، تغذیه می کنند.
 
 
 
 

روش های ساده و غیر شیمیایی برای کنترل آفات چیست؟

این جانوران، خصوصا کرم خاکی و خرخاکی، ممکن است در اثر حرکت در خاک، به ریشه گیاه آسیب بزنند.
همچنین ممکن است پشه های خاکی، با پروازشان در محیط، برایتان مزاحمت ایجاد کنند.
بنابراین توصیه می شود برای کاهش جمعیت این جانوران، از روش های ساده و غیر شیمیایی استفاده کنید.
این روش ها، عبارت اند از:

  1. قرار دادن چند حبه سیر در خاک.
  2. پاشیدن پودر فلفل یا دارچین بر روی خاک.
  3. پاشیدن یک لایه نمک بر روی خاک.
  4. غرقاب کردنِ خاک گیاه جهت خفه نمودن این حشرات، به مدت ۱ تا ۲ بار.
  5. عدم استفاده از کود حیوانی نپوسیده و تازه در خاک.
  6. تعویض کل خاک گلدان

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .