مواردی که در کشت گندم باید رعایت کنیم

مواردی که در کشت گندم باید رعایت کنیم

عمق مناسب براى بذرکارى در دیم‌زارها با توجه به نوع خاک، اندازه بذر و میزان رطوبت موجود در سطوح مختلف خاک، بین ۳ تا ۸ سانتى‌متر است؛ زمانیکه رطوبت درون خاک برای گیاه کافی باشد، عمق کشت بذر را ۴ تا‌ ۵ سانتی‌متر و اگر ‌رطوبت ‌کافی ‌نباشد‌ عمق‌ کشت را بیشتر، مثلاً ۶ تا ۷ سانتی‌متر قرار‌می‌دهند. در خاک‌هاى سبک و شنى، بذر را عمیق‌تر و در خاک‌هاى سنگین و رُسى، نزدیک‌تر به سطح زمین مى‌کارند به‌علاوه بذر هر چه درشت‌تر باشد عمیق‌تر کاشته مى‌شود. براى تضمین عملکرد بیشتر، لازم است که بذرکارى در بستر مرطوب صورت بگیرد.

مواردی که در کشت گندم باید رعایت کنیم

عمق کاشت

عمق مناسب براى بذرکارى در دیم‌زارها  با  توجه به نوع خاک، اندازه بذر و میزان رطوبت موجود در سطوح مختلف خاک، بین ۳ تا ۸ سانتى‌متر است؛ زمانیکه رطوبت درون خاک برای گیاه کافی باشد، عمق کشت بذر را  ۴ تا‌ ۵  سانتی‌متر  و اگر ‌رطوبت ‌کافی ‌نباشد‌ عمق‌ کشت را بیشتر، مثلاً ۶ تا ۷ سانتی‌متر قرار‌می‌دهند. در خاک‌هاى سبک و شنى،  بذر را عمیق‌تر و در خاک‌هاى سنگین و رُسى،  نزدیک‌تر به سطح زمین مى‌کارند  به‌علاوه بذر هر چه درشت‌تر باشد عمیق‌تر کاشته مى‌شود. براى تضمین عملکرد بیشتر، لازم است که بذرکارى در بستر مرطوب صورت بگیرد.

تاریخ کاشت

آنچه که زمان مناسب کشت گندم را در اقلیم های وسیع تعیین می کند، دما است. دمای اصلی برای جوانه زنی گندم بین ۴ تا ۳۲ درجه اما دمای مطلوب آن ۲۵ درجه سانتیگراد است.
بهترین زمان کشت گندم در مناطق خیلی سرد کوهستانی، از اواخر شهریور تا نیمه اول مهرماه قبل از اولین بارندگی موثر پاییزه، در مناطق سردسیر از اول الی ۲۰ مهرماه قبل از اولین بارندگی موثرپاییزه و در مناطق معتدل از ۱۵ مهر تا ۱۵ آبان قبل از اولین بارندگی موثر پاییزه است.
هیچ‌گاه‌ نباید این نکته ‌را فراموش‌ کنیم که کشت گندم باید موقعی باشد  که قبل از رسیدن سرمای زمستانی، رشد اولیه را نموده ‌باشد و در زمان سرما به مرحله ۴ برگی رسیده باشد. گندمی که در فصل پاییز‌ کشت می‌شود، حتماً باید چهل‌ روز از کشت را طی کرده باشد‌ تا به فصل زمستان برخورد کند. به طور‌کلی ‌گندم پاییزه  باید زمانی کشت گردد که گرمای تابستان  تمام شده و سرمای زمستان هم هنوز شروع نشده باشد.
بذرکارى خیلى زود و یا خیلى دیر گندم پاییزه از قدرت پنجه‌زنى آن مى‌کاهد. بذرکارى خیلى زودتر، بوته را در معرض حمله  مگس گندم  قرار مى‌دهد و اگر دیرتر کاشته شود احتمال سرمازدگى افزایش مى‌یابد و در نتیجه میزان عملکرد پایین مى‌رود.  باید توجه داشت که بذرکارى خیلى زود در مناطق دیم ممکن است موجب رشد بیش از حد بوته‌ها در فصل پاییز شود که در این حالت با مصرف زیادتر رطوبت خاک در این فصل، محصول را در مقابل کمبود آب در مراحل رشد بعدى قرار دهد.
در مناطق خشک‌تر و گرم‌تر، بذرکارى همیشه باید بلافاصله بعد از اولین باران کافى یا پس از اولین آبیاری که رطوبت لازم را براى جوانه‌زنى تأمین کند، صورت بگیرد.
در مناطقى که چرانیدن مزارع گندم متداول است کاشت باید زودتر انجام بگیرد تا پیش از فرا رسیدن سرما بوته‌هاى چرانیده شده فرصت کافى براى رشد مجدد داشته باشند. علاوه بر این موتردی که باید در کشت گندم رعایت کنیم …

میزان بذر

میزان بذر در یک بستر مناسب، کشت به موقع و آبیاری بهنگام با توجه به رقم بذر مصرفی در کشور با روش خطی کاری  بر اساس تعداد ۳۵۰-۳۸۰ دانه در مترمربع (حدود ۱۳۰ تا ۱۶۵ کیلوگرم در هکتار) خواهد بود.
عامل مهم در تعیین مقدار بذر در مناطق دیم،  میزان رطوبت قابل مصرف در خاک است.  بدین‌معنى که هر قدر شرایط محیطى رشد گیاه خشک‌تر باشد به‌ همان نسبت باید تراکم یا تعداد بوته‌ها در واحد سطح کمتر باشد.

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .