رشد قارچ دکمه ای در خاک های پوششی متفاوت

رشد قارچ دکمه ای در خاک های پوششی متفاوت

شاید باور کردن این موضوع چندان راحت نباشد که قارچ دکمه ای در شرایط آب و هوایی یکسان (شرایط ثابت سالن داری و مواردی مانند کمپوست و اسپان مشابه، در خاک هایی با بافت های متفاوت دارای محصول دهی متفاوتی است. اصولا محصول دهی در
خاکهای متفاوت از نظر کیفی و کمی تا حدودی متفاوت است. در واقع در خاک پوششی با بافت متفاوت، شکل، اندازه و حتی تعداد قارچها با هم متفاوت می باشند. غالبا در خاک پوششی تهیه شده با خاک پیت اسفنجی قهوه ای (خاک سبک)، تعداد قارچها بیشتر، قارچ ریزتر و دارای ماده خشک و ماندگاری کمتر پس از برداشت می باشند. برداشت این قارچ ها سخت تر و از لحاظ زمانی وقت گیرتر است و امکان دارد در این نوع خاک، تعداد قارچهای کپه ای بیشتر باشد. اما در خاک پوششی با خاک پیت سیاه (خاک سنگین)، تعداد قارچها کمتر، قارچها درشت تر، دارای ماده خشک و ماندگاری بیشتر پس از برداشت می باشند. برداشت این قارچها راحت تر و در زمان کمتر صورت می گیرد. همچنین در خاک هایی با بافت و تراکم بیشتر، تعداد قارچهای کپه ای کمتر و تعداد قارچهای تکی بیشتر است.

در خاک پوششی تهیه شده با پیت قهوه ای (خاک اسفنجی یا پیت خزه ای قهوه ای) میزان جذب و انتقال آب به داخل کمپوست بیشتر است. در این نوع خاک همچنین سرعت بازجذب آب بیشتر است. در این خاک، تعداد پین هدهای خفه شده به دلیل جذب بیشتر آب بیشتر است اما در خاک پوششی با پیت سیاه، میزان جذب کلی آب کمتر است. در این نوع خاک، انتقال آب به داخل کمپوست کمتر رخ می دهد. در خاک پوششی با پیت سیاه، همچنین سرعت بازجذب آب کمتر بوده و تعداد پین هدهای خشک شده (به دلیل جذب آب کمتر) نیز بیشتر است. قارچهایی که در خاک پوششی تهیه شده با پیت سیاه رشد می کنند دارای ماده خشک بیشتری هستند. این خاک برای جذب مجدد آب دارای محدودیت می باشد. اما قارچ هایی که در خاک پوششی ساخته شده با پیت قهوه ای با خزه ای رشد می کنند دارای ماده خشک کمتری (اصطلاحا پوک و سبک تری می باشند.

در اختیار قرار دادن آب خاک پوششی به قارچ، با میزان جذب آب قارچ و نیز با میزان محصول رابطه دارد. پتانسیل جذب آب در خاک پوششی و میزان فضاهای خالی آن به صورت معنادار و قابل توجهی با میزان جذب آب قارچ و همچنین با تعداد پین هدها و میزان
. محصول رابطه مستقیم دارد.

مخلوطی از ۲۵ درصد پیت قهوه ای و ۷۵ درصد پیت سیاه کاملا تجزیه شده با بافت نه چندان نرم، محصول بیشتر داشته و زودرس ترند . به تجربه ثابت گردیده که استفاده از مواد متنوع در تهیه خاک پوششی، به مراتب در تولید محصول بهتر و بیشتر کمک نموده است. عموما وقتی مواد مورد استفاده برای تهیه خاک پوششی مانند پیت در ترکیب با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند دوره تشکیل پین هد کوتاه تر می گردد. در واقع وقتی چند نوع خاک پوششی با خصوصیات متفاوت با یکدیگر مخلوط شده و مورد استفاده قرار گیرند، عملکرد و میزان محصول بیشتر می شود. پژوهش ها نشان میدهد که با تغییر خاک پوششی هیچ گونه تفاوت قابل توجهی در پروتئین قارچ مشاهده نشده است، اما با تغییر کمپوست مورد آزمایش قرار گرفته بر روی کلش گندم و تفاله برگ چای تفاوت قابل توجهی در میزان پروتئین قارچ مشاهده شده است. با این توصیف می توان عنوان نمود که خاک پوششی، جنبه تغذیه ای برای قارچ دکمه ای ندارد. چون خاک پوششی هیچ گونه نقشی در تغذیه میسلیوم قارچ دکمه ای ندارد، بنابراین هنگامی که میسلیوم با محیط فاقد مواد غذایی مواجه می شود به تولید اندام باردهی تحریک می شود.

آنچه که در تهیه خاک پوششی بسیار مهم می باشد این است که باید در حد امکان شوری خاک را پایین آورد، تا قارچ ها بتوانند به راحتی رشد نمایند. تحقیقات نشان میدهد که غلظت مواد محلول غیرضروری برای رشد قارچ باید در حد امکان پایین آورده شود (کالبرر، ۲۰۰۶). این نکته چه در مورد خاک پوششی و چه در مورد کمپوست باید اجرا شود. در مورد شرایط رشد قارچ دکمه ای در خاک پوششی با بافت های متفاوت می توان به موارد دیگری نیز اشاره نمود. اصولا غیر از بافت خاک پوششی، تجمع باکتری های مفید در خاک نیز تأثیر به سزایی در میزان محصول دارد. تحقیقات هان (۱۹۹۹) نشان میدهد که پاشش عصاره باکتری های مورد آزمایش روی خاک پوششی، یا SPB، بین دو فلاش باعث افزایش توجهی در مقدار محصول می گردد. همچنین سرعت محصول دهی ارتباط مستقیمی با چگالی پاشش این عصاره دارد، اما با پاشش این عصاره، هیچ تفاوت قابل توجهی در ماده خشک قارچ و میزان پروتئین آن مشاهده نمی گردد. بنابراین تجمع باکتری های مفید برای تشکیل پین هد، صرفا موجب افزایش تعداد پین هدها می گردد چرا که این باکتری ها تحریک کننده فرآیند تشکیل پین هد می باشند .

میزان کلی محصول نیز به طور قابل ملاحظه ای با محتوای جذب آب قارچ رابطه مستقیم دارد، یعنی هر چه قارچها بتوانند آب بیشتری جذب کنند، در مجموع میزان محصول قارچ بیشتر می شود (سیبای، ۱۹۹۹). بنابراین همچنان که ملاحظه می شود چگونگی ساختن خاک پوششی به منظور جذب حداکثر آب برای قارچ از اولویت ها می باشد. از دیگر ترکیباتی که به تازگی در ترکیب خاک پوششی استفاده می شود کمپوست برگشتی یا کمپوست مصرف شده است. استفاده بیشتر از کمپوست مصرف شده قارچ دکمه ای که حداقل یکسال در محلی مانده و کاملا پوسیده شده باشد در ترکیب خاک پوششی، باعث درشت تر شدن قارچها و کاهش تعداد قارچها می گردد (پاردو گیمنز و پاردو گنزالز، ۲۰۰۸). استفاده از کمپوست مصرف شده قارچ دکمه ای در ترکیب خاک پوششی به دلایلی مانند کمبود منابع پیت چند سالی است که رایج گردیده است. استفاده بیشتر از کمپوست مصرف شده قارچ دکمه ای؟ (SMS) کمپوست برگشتی (SMC) از تعداد پین هدها کم می کند و نیز فلاش اول را به تأخیر می اندازد. در حالی که اندازه قارچها را بزرگتر و ماده خشک قارچ را نیز بیشتر می کند. – (پاردو گیمنز و پاردوگنزالز، ۲۰۰۸). در این حالت قارچ دارای بافت بهتر با قوام بیشتر اما دارای شفافیت رنگی کمتری است. SMC دارای شوری بالایی است که این موضوع، استفاده از آن را محدود می کند هر چند کمپوست برگشتی دارای این قابلیت زیستی می باشد که مجددا از آن به عنوان مواد سازنده خاک پوششی مورد استفاده قرار گیرد اما پیشنهاد می شود که به جای استفاده از مجموع کمپوست برگشتی و خاک پوششی، فقط از خاک پوششی استفاده شود.

بدین ترتیب که در روز تخلیه کمپوست از سالن، ابتدا خاک پوششی به صورت جداگانه از روی کمپوست جمع آوری شود و در محلی تخلیه شود و پس از گذشت حداقل شش ماه دوباره در تهیه خاک پوششی از آن استفاده شود. آزمایشات نشان می دهد که شوری کمپوست برگشتی بین ۱۰ تا ۱۴ دسی زیمنس بر متر است و استفاده از کمپوست برگشتی در تهیه مجدد خاک پوششی مستلزم استفاده از آب شیرین زیاد برای آبشویی آن می باشد. | کمپوست برگشتی غیر از مسأله شوری به هر حال دارای آلودگی های بسیاری نیز می باشد.
تحقیقات به کرات و به تجربه ثابت کرده اند کمپوستی که به طور کامل و با ظرفیت بیشتر قارچ تولید نموده باشد، اگر دوباره خاک دهی شود (یعنی خاک قبلی را از بستر برداشته و مجددا خاک دهی نماییم)، تعداد قارچهای تولید شده به طور قابل توجهی کمتر، درشت تر، دارای ماده خشک بیشتر، بافت سفت تر با قوام بیشتر، اما شفافیت رنگی کمتری هستند. این قارچها پس از برداشت به سرعت تغییر رنگ داده و تیره و کدر می شوند. اصولا بین تعداد قارچ و متوسط وزن قارچ رابطه معکوس وجود دارد. یعنی در روی بستر، هر چه تعداد قارچها بیشتر باشد، وزن و اندازه آنها کمتر و برعکس هر چه تعداد قارچها کمتر باشد اندازه و وزن آنها بیشتر است. بنابراین همچنان که ملاحظه می شود رشد قارچ دکمه ای در خاک پوششی دارای ویژگی های تقریبا شناخته شده ای است که با این شرایط چگونگی ساختن خاک پوششی را دارای اهمیت زیادی می نماید.

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .