علائم بیماری ویروسی قارچ ها

علائم بیماری ویروسی قارچ ها

علائم بیماریهای ویروسی

نام های متفاوتی که در ابتدا برای بیماریهای ویروسی قارچهای خوراکی انتخاب گردید نشانگر تنوع علائم در بیماریهای ویروسی است. این علائم که توسط سایندن و هاسر ۱۹۵۰ . ۱۹۴۴، استوری ۱۹۵۸، گاندی ۱۹۶۰، لامبرت ۱۹۶۱، نیبون و همکاران ۱۹۶۱ هولینگز و همکاران ۱۹۶۳، شیسلر و همکاران ۱۹۶۶، ون زاین ۱۹۷۹ به دفعات توضیح داده شده اند، ممکن است بصورت منفرد یا مخلوط و با شدتهای مختلف ظاهر شوند.

در بسیاری موارد، اسپوروفورها قدرت عمل خود را از دست داده و میسلیوم بشدت ضعیف می شود و این در حالی است که، فقط بخشی از این علائم نیز به تنهایی می توانند ظهور کنند و این موضوع بستگی به عوامل مختلفی از جمله، غلظت، ویروس، زمان عفونت، گونه قارچ و شرایط کشت آن دارد. (لاست و همکاران ۱۹۷۴)؟ علائم ویروسی دو گروه هستند، گروه اول بعلت اثر روی اسپورو نورهای منفرد و گروه دوم بعلت تاثیر بر روی تعداد و توزیع اسپورومورها ایجاد می شوند.

اثر بر روی اسپوروفورهای منفرد می تواند بصورت کاهش جزیی اندازه تا بد شکلی هایی واضح باشد واضح ترین نشانه، تحت عنوان کلاه خود آلمانی یا چوب طبل شناخته شده است.که در ان تغییر شکل اسپوروفور به گونه ای است که قطر کلاهک بسیار کمتر از حالت طبیعی شده و پایه قارچ طویل در برخی موارد خمیده میگردد. در بسیاری موارد کاهش قطر تا حدی است که قطر ان از قطر پایه تجاوز نمیکند. در حالت دیگر پایه ممکن است بشکه ای یا گلابی شکل شود.

اغلب لکه یا رگه های قهوه ای در پایه اسپوروفورهای بد شکل ایجاد می شود. لکه های بافتی موجود در پایه یا بخش گوشتی کلاهک، ممکن است آبگرفته شوند. اسپوروفورهای بیمار معمولا برنگ سفید خاکستری در می آیند که کاملا با رنگ سفید صورتی اسپورونورهای سالم، متفاوت است. البته تشخیص آن در عکسهای فتوگرافیک مشکل است. کاهش اندازه اسپوروفورها در بستر آلوده به ویروس، بطور وضوح قابل مشاهده است. بسیاری از اسپورفورها تا ۸۰ درصد کاهش وزن دارند. اتصال میسلیومی قارچهای بیمار به بستر کشت، نسبت به قارچهای سالم، بسیار سست می باشد، و در نتیجه تمایل به افتادن دارند. یکی از مشخصه های بیماریهای ویروسی، ظهور دستجات کوچک و بدبوی قارچهای خوراکی با ظاهر قهوه ای و براق است که علت آن تسهیل پوسیدگی زودرس باکتریایی می باشد. اغلب اسپوروفورهای بدشکل در قارچهای خوراکی به علت بیماریهای ویروسی ایجاد می شوند اما عوامل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، شرایط محیط کشت، عواملی که احتمالا بیماریزا هستند، نیز می توانند باعث چنین تغییر شکل هایی شوند. بنا بر این نمی توان اسپورومورهای بدشکل را تنها بوجود بیماری ویروسی نسبت داد.

اثر عفونت ویروس روی توزیع و فراوانی اسپوروفورها، به شدت عفونت و مرحله رشدی خوراکی، بستگی دارد. در اغلب مواردی که اثرات ویروس خفیف است، اگر چه اندازه نه اسپوروفورها ممکن است کمی کوچکتر از حد معمول باشد ولی میزان محصول تا ۵ درصد کاهش می یابد و تشخیص قطعی ویروس در این مرحله، بدون استفاده از روشهای دقیقی چون میکروسکوپ الکترونی، بسیار مشکل است.
در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی و احتیاطات لازم با افزایش غلظت ویروس درصد کاهش می یابد و تشخیص قطعی به هرحال، در صورت عدم رعایت موارد در محیط کشت قارچهای خوراکی کاهش قابل توجهی در تعداد اسپوروفورها، دیده میشود و با پیشرفت بیماری، لکه های لخت در بستر کشت ظاهر شده و در رویش های متوالی وسعت پیدا می‌کند. در بسیاری از موارد اگر لکه های لخت در اولین رویش اسپوروفورها دیده شود، پس از چهارمین یا حتی سومین رویش قارچها لکه ها در تمام بستر کشت قارچ خوراکی پراکنده شده و دیگر قارچی تولید نمی شود. قابل توجه است که برخی از علائمی که در بالا ذکر شد، در اسپوروفورهای اطراف محیط لکه ها نیز ظاهر می شود.
میسلیوم آلوده به ویروس، قابلیت رشد سریع خود را از دست میدهد و بعلت نقص رقابتی که در قارچهای خوراکی ایجاد می شود، سایر ارگانیسم ها قادر به رشد در کود گیاهی بستر بوده و عموما کپک های هرز روی لکه های لخت رشد می کنند . البته تکرار این مطلب ضروری بنظر می رسد که وجود لکه های لخت و کپک های هرز به تنهایی نمی تواند دلیلی بر آلودگی ویروسی باشد و نشانه شناسی، به تنهایی روش قابل اعتمادی برای تشخیص محسوب نمی شود.

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .