شبه بیماری های قارچ

شبه بیماری های قارچ

قارچ پایه مخروطی

گلی بودن موضعی خاک در یک نقطه ازسطح خاک پوششی،رسی بودن و خمیری بودن خاک پوششی،تجمع میسیلیوم و پین هد های ریز مرده یا پین هد هایی که به علت تجمع زیاد،تبدیل به قارچ نمیشوند در یک نقطه از سطح خاک پوششی باعث می شود که بعضاً یکی از پین هدها به سختی تبدیل به قارچ شود. البته به هر حال قارچ پایه مخروطی مثلاً در مقایسه با پدیده کپه ای شدن قارچ ها که در سالن خیلی اتفاق می افتد اتفاق نادری است و به ندرت می‌توان قارچ پایه مخروطی را در سالن مشاهده کرد.

همانطور که می‌دانیم هوادهی نامناسب باعث به وجود آمدن تعداد زیاد پین هدها در سطح بستر می شوند که این موضوع می‌تواند حتی باعث سفت شدن و اصطلاحاً پخته شدن کل خاک پوششی شود. این اتفاق سبب بروز قارچ هایی با شکل های خاص مانند مخروطی شدن پایه قارچ ها می گردد. قارچ پایه مخروطی سفت و توپر و ماندگار است و با ادامه رشد تا چند روز پشت باز نمیشود.

قارچ پایه گرد

رشد قارچ از عمق خاک پوششی به دلیل ارتفاع زیاد خاک پوششی یا هوادهی زود هنگام سبب رشد بیشتر پایه نسبت به کلاهک میشود. البته بعدا ممکن است این نسبت به حالت عادی اندازه کلاهک و پایه برگردد. بافت خیس،نامناسب و چسبنده خاک نیز بزرگتر شدن پایه را به همراه دارد. از طرفی کمبود رطوبت سالن باعث می شود کلاهک کوچکتری به وجود بیاید یعنی قارچ ماده خشک و رطوبت کمتری را به کلاهک منتقل نماید که همه این اتفاقات گردشدن پایه را به همراه دارد. پایه گرد و پایه کلفت شدن قارچ در واقع تغییرات قارچ برای سازگاری در محیطی است که احساس می کند داشتن این گونه رشد می تواند متضمن ادامه رشد آن شود. بسیار دیده شده که با هوادهی دیرهنگام و زمانی که رشته‌های میسیلیوم ای زیادی به سطح خاک آمده تعداد قارچ ها زیاد و قارچ ها کوچکترند. اما فرض کنید هوادهی را زودتر انجام می دهید یا اینکه به دلیل ارتفاع زیاد خاک پوششی میسیلیوم ها در زیر خاک کلفت شده و تبدیل به قارچ های درشت می شوند که از شکلهای قارچ درشت می‌توان به قارچ های پایه گرد پایه کلفت و کلاهک پهن اشاره نمود .

 

قارچ پایه خمیده

رشد کپه ای قارچ ها در فضای کم که ناشی از تعداد زیاد پی نهادها است سبب می گردد قارچ ها در فضای کم به هر طرفی به سمت بالا رشد کنند که غالباً به دلیل رقابت شدید و ایجاد گرما در بین توده قاره های کپه ای،سبب زیاد شدن دی اکسید کربن در سطح بستر و بین قارچ ها شده که باعث می‌شود این قارچها سریعاً پشت باز شوند. رشد قارچ به سمت اطراف سطح خاک در بستر سبب به وجود آمدن قارچ های پایه خمیده می شود. عدم پنجه زنی مناسب خاک پوششی و یا پنجه زنی ناقص در مرحله پنجه زنی،هوادهی دیرهنگام و تعداد زیاد پین هد ها و بافت سبک واجد جذب آب کم خاک باعث به وجود آمدن تعداد زیاد قارچ ها و مشکلات رقابت آنها در فضای کم از جمله خمیده شدن پایه قارچ ها می گردد. قارچ های پایه  خمیده نیز پیش رس، زودرس و زود رشد هستند.

پیش رس:

یعنی اینکه به دلیل عدم وجود شرایط مناسب محیطی،قارچ بسیار زودتر از زمان معمول یعنی هنگامی که هنوز کوچک هستند پشت باز می شود و بقیه رشد ناچیز خود را پس از باز شدن چتر ادامه می‌دهد .

زودرس:

یعنی اینکه به دلیل عدم وجود شرایط مناسب،قارچ ها کمتر قادر به رشدی که منجر به بزرگ شدن در ابعاد و اندازه است هستند می باشند و سریعاً میل به پشت باز شدن دارند. در واقع قارچ زود‌رس نسبت به قارچ های دیگر از لحاظ زمان سریعتر پشت باز میشود.

زودرشد:

یعنی اینکه به دلیل عدم وجود شرایط مناسب،قارچ ها در زمان کمتر رشد زودتری دارند. بدیهی است که این قارچ ها از لحاظ ظاهری رنگ پریده ،پوک و شکننده هستند و ماندگاری کمی دارند.

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .