روش های عمومی تولید سبزی

روش های عمومی تولید سبزی

برای تولید کننده تجاری سبزی ها غیر ممکن است که بدون کنترل کردن حشرات و بیماریها با بیشترین راندمان و حداقل هزینه بتوانند تولید سودآوری داشته باشد. سبزی های آفت زده یا بیماری زده بد منظره و بدمزه بوده و برای مصرف کننده غیر قابل قبول است. محصولی که به وسیله حشرات یا بیماری ها خسارت دیده احتیاج به حذف زوائد دارد، چه سبب افزایش دورریز و در نتیجه افزایش هزینه غذا می گردد. مواد شیمیایی متعددی برای کنترل آفات موجود است، لیکن استفاده از آنها برای گیاهان قابل تغذیه با دقت تنظیم شده و دائماً در تغییر است. تولید کننده تجاری لازم است که آخرین توصیه ها را برای کنترل و مقررات استفاده از سموم و آفت کش به دست آورد. تعداد بسیار زیادی از محصولات معمولاً در باغچه سبزی کاری خانگی پرورش می یابند، کی ممکن است با نوه های وسیعی از آفات مواجه گردد. از تعداد محدودی آفت کش های موثر عمومی باید استفاده شود و این زمان باید از نظر کاربرد، جابه جایی و نگهداری بینهایت مطمئن باشد.

اهمیت کنترل آفات

آلودگی و حشرات و بیماری ها در سبزی ها سبب خسارت های سنگین زیر می گردد:
۱. کاهش عملکرد
۲.کاهش کیفیت محصول
۳.افزایش هزینه تولید و برداشت
۴.نیاز به صرف هزینه برای مواد و وسایل جهت انجام روش های کنترل

این خسارات از آن نظر مهم است که بر روی طالبین تولید سبزی ها از طریق کاهش درآمد و پایین آوردن سطح زندگی اثر می گذارد.
کنترل حشرات و بیماری ها در تولید سبزی ها از زمان پیدا شدن آفت کش های آلی به میزان زیادی تغییر یافته است. این روش های کنترل بسیار موثر واقع شد و عملکرد محصولاتی مانند سیب زمینی به میزان فراوان افزایش یافت. با تشخیص مسئله بقایای سموم، عمدتاً برای حفظ سلامتی مصرف کننده مقررات شدیدی برقرار گردید و محدودیت‌های بیشتری در استفاده از آفت کش ها به علت ترس از آلودگی محیطی ایجاد گردید. در حال حاضر مایل به مصرف حداقل آفت کش ها خصوصا آنهایی که به آسانی تجزیه نمی گردند می باشد و مجدداً توجه نسبت به روش‌های کنترل بیولوژیکی معطوف گردیده است.
پیشنهاداتی که در اینجا آورده شده است خلاصه ای از اطلاعات موجود در نشریات وزارت کشاورزی آمریکا و ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی ایالات بوده و فقط به عنوان شاخص هایی از عملیاتی که در حال حاضر انجام می گردد می باشد. خواننده تذکر داده می‌شود که هر نوع استفاده از این روش های کنترلی پیشنهادی به مسئولیت شخص است و باید با ایستگاه تحقیقاتی ایالتی خود یا نماینده کشاورزی بخش خود برای اطلاعات بیشتر در مورد راه مناسب کنترل آفات و بیماری های ناحیه خود مشورت نماید و همچنین دستورات داده شده به وسیله سازنده سم را بر روی برچسب به هر آفت کش مورد استفاده، دقیقا به کار برد.

روش های کنترل عمومی

آفت کش های آلی جدید به هیچ وجه جوابگوی کامل و نهایی برای مسائل حشرات و بیماری ها که در تولید سبزی وجود دارند نمی باشد. در واقع اینها نشان دهنده پیشرفت بیش از حد موادی است که تا ۲۵ سال پیش موجود بودند و عمده مسائلی را که ممکن است با آن مواجه شویم کنترل می نماید به هر حال مطالب زیادی در مورد نحوه عمل فیزیولوژیکی این مواد و همچنین آفاتی که کنترل می نمایند باید آموخته شود.

هنگامی که چند روش عقلانی در برنامه کاربرد حشره کشت قارچ کش در نظر گرفته شود، عملکرد و کیفیت محصول را افزایش داده و نهایتاً سود را بیشتر می نماید. این اصول را می‌توان تقریباً در کتابی مربوط به هنر و علم تولید سبزی ها و همچنین در نشریات وزارت کشاورزی آمریکا و ایستگاه‌های تحقیقات و خدمات ترویجی ایالتی پیدا نمود. در اینجا به منظور راحتی خواننده آنها را متذکر می شویم.

۱. بذر از دارای بهترین کیفیت را کشت نمایید این بدان معنی است که بذر باید عاری از بیماری و در صورت امکان گواهی شده باشد.

۲. مناسب ترین محصولات را برای خاک و اقلیم مورد نظر انتخاب نمایید. محصولی که در یک منطقه کشت نمی شود بدین معنی نیست که نمی توان آن را در آنجا کشت نمود، لیکن معمولاً نشانه خوبی است.

۳. کنترل علف های هرز :

گیاهان تیره گندمیان و علف های هرز قویا بامحصولات برای رطوبت خاک و مواد غذایی گیاهی رقابت می نمایند و غالباً آنها پناهگاه یا جلب کننده حشرات است که بعدا می تواند به محصول حمله کرده و همچنین ممکن است به عنوان یک مخزن بیماری عمل کند.

۴. قطعاتی از زمین را که حاصلخیز است و زهکشی خوبی دارد انتخاب کنید. زمین های زیر استاندارد عملکرد های زیر استاندارد تولید می نماید در حالی که نواحی با زهکشی ضعیف بدون شرط سبب پوشش برا کنده محصول، مرگ گیاهچه و پوسیدگی بذر می گردد.

۵. فقط از کودهای شیمیایی که دارای بهترین کیفیت است استفاده نمایید. آزمایشات خاک نشان خواهد داد چه ترکیبی از کود شیمیایی مورد احتیاج است و اینکه آهک دادن لازم است یا نه تخفیف قیمت برای کود های شیمیایی ندرتاً وجود دارد.

۶. نشاء ها را مانند بذور در صورت امکان عاری از بیماری و گواهی شده خریداری نمایید.

۷. از ارقام مقاوم به بیماری در صورتی که موجود باشد استفاده نمایید در حال حاضر این ها شامل واریته هایی می باشد که فقط نسبت به چند بیماری آن محصول خاص مقاوم هستند درج مقاومت به میزان قابل توجهی در محدوده اروان موجود تغییر می نماید.

۸ . هنگامی که پس از برداشت محصول پایان گرفت، بقایای محصولات یک ساله را در اولین فرصت ممکن منهدم نمایید. ساقه ها، برگها و ریشه ها می توانند به عنوان مخازن بیماری و پناهگاه های حشرات برای سال بعد باشند.

۹. محصولات را به صورت تناوبی بکارید. کاشت یک محصول در یک مزرعه هر ساله ممکن است نهایتاً سبب شدت بیماری های خاکزاد و آلودگی یا نماتدی گردد کلیه این ها را می توان با تناوب به محصولات تا حدودی متوقف نمود.

۱۰. تاریخ های کاشت توصیه شده را به کار ببرید. تعدادی از محصولات را می‌توان به نحوی کشت نمود که قبل از حمله بیماری ها و قبل یا بعد از اینکه حشرات معینی حمله خود را آغاز کنند قابل برداشت گردد تاریخ های کشت و معمولاً به وسیله ایستگاههای تحقیقاتی ایالاتی یا سرور تعویض کشاورزی تعیین می گردد.

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .