رطوبت در سالن قارچ

رطوبت در سالن قارچ

نشانه های رطوبت خیلی زیاد در سالن پرورش قارچ

ازعلایم رطوبت خیلی زیاد در سالن می توان به موارد زیر اشاره نمود

۱_خیس بودن کف سالن
۲_جمع شدن آب در ته کیسه های کمپوست
۳_خیس بودن و عرق کردن کناره پلاستیک های کمپوست
۴_خیس بودن و عرق کردن سقف و لوله های قفسه بندی
۵_برافروختگی صورتی متمایل به قرمز رنگ در سطح قارچ به ویژه در محل برش پایه
۶_خیس و گلی بودن سطح خاک
۷_پین خفگی و تعداد پینه های مرده فراوان در روی سطح خاک
نشانه های رطوبت خیلی کم در سالن
ازعلایم رطوبت خیلی کم در سالن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱_ خشک بودن کف سالن
۲_خشک بودن سطح خاک
۳_خشک بودن کناره پلاستیک ها از داخل و خارج
۴_خشک بودن سطح قارچ ها
۵_رنگ پریدگی و خشک شدن لکه های آب بر روی سطح قارچ ها
۶_روشن تر شدن رنگ خاک
۷_ این خشکی و تعداد پین های مرده فراوان در روی سطح خاک

نکته:

لازم است در انتخاب خاک پوششی دقت شود. اگر خاک، دارای ظرفیت نگهداری آب زیادی باشد به زودی خشک نمی شود ،لذا کمتر به آبیاری خاک پوششی پرداخته می‌شود. از طرفی اگر بافت خاک مناسب باشد ،ظرفیت پذیرش مجدد آب را خواهد داشت و در صورت خشک شدن خاک پوششی، می توان خاک را دوباره آبیاری نمود. خشک شدن خاک پوششی باعث( پین هد خشک شده )می شود. در این حالت، پین هد قطری کمتر از ۲ سانتی متر داشته و زرد و خشک است. غرقاب نمودن و خیس شدن خاک پوششی نیز باعث (پین هد خشک شده) می گردد در این حالت نیز پین هد قطری کمتر از یک سانتی متر دارد ولی زرد و آبکی است. در هر دو حالت پین هد ادامه به رشد نخواهد داد.

رطوبت زیاد کمپوست

در صورتی که رطوبت در کمپوست زیاد باشد باعث ایجاد اشکالات اساسی در رشد میسیلیوم میگردد. خیسی باعث خمیری شدن کمپوست و تشدید واکنش‌های گرمایی در آن می‌شود .خمیری شدن سبب غیر قابل نفوذ شدن کمپوست نسبت به ورود و خروج هوا می گردد که در این حالت با تجمع گازها به ویژه گاز دی اکسید کربن در کمپوست، باعث واکنش با بخار آب و ایجاد اسیدی شدن در کمپوست می شود .خیسی همچنین عامل تشدید رشد کپک ها و رشد قارچ جوهری در کمپوست می گردد. در مجموع این حالت سبب از بین رفتن بذر در کمپوست میشود.

نشانه های کمپوست با رطوبت زیاد

کمپوست با رطوبت زیاد از لحاظ رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه می باشد. این کمپوست دارای حجم کم، وزن زیاد و حالت خمیری میباشد (در روز ورود کمپوست به سالن ،وزن زیاد و حجم کم کم پوست را می توان از بار کامیون ها حدس زد .)با کمترین فشار کمپوست در دست، آب از آن خارج می شود و ممکن است در اثر ماندن روی قفسه بندی حتی آب ته کیسه جمع شود. همچنین بوی تندی از آن استشمام می شود.

رطوبت کم کمپوست

کمبود رطوبت در کمپوست، باعث تاخیر در رشد میسیلیوم می گردد .در حالی که رطوبت در کمپوست بیش از حد کم باشد، سبب رشد ریس رشته ای می گردد. در این حالت میسیلیوم اساساً تبدیل به قارچ نمی گردد ،حتی اگر کیسه کمپوست در محیطی کاملا مرطوب قرار گیرد. در مجموع رطوبت کم کمپوست بهتر است رطوبت زیاد کمپوست است.

نشانه های کمپوست با رطوبت کم

کمپوست با رطوبت کم از لحاظ رنگ ،قهوه ای روشن متمایل به زرد تیره تا زرد روشن می باشد. این کمپوست دارای حجم زیاد و وزن کم و حالت پفکی میباشد. از لحاظ بو، دارای بوی کم یا دارای بوی کلش باران‌خورده می باشد. دراین کمپوست شروع واکنش گرمایی حاصل از رشد میسیلیوم به کندی صورت می پذیرد.

 

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .