آزمایش تعیین کیفیت کمپوست

آزمایش تعیین کیفیت کمپوست

 آزمایش با یک مشت کمپوست به‌عمل‌آمده (فاز ۲ به پایان رسیده) در تونل یا سالن کشت اعمال میگردد. موضوع قابل توجه اینکه نمونه برای از یک قسمت کافی به نظر نمی رسد، بلکه جهت ضریب اطمینان کامل می بایست از قسمت های مختلف نمونه برداری و مورد آزمایش قرار بگیرد. اینک آزمایش های ذیل تا حد زیادی می توانند کیفیت کمپوست را نشان بدهند:

۱- آزمایش فشار دادن:

این آزمایش جهت تشخیص مقدار آب کمپوست می باشد.

شرح:

یک مشت کمپوست در دست قرار گرفته و سپس با بستن انگشت ها به دوران و ایجاد فشار حداکثر، مقدار آب خارج شده از انگشتان مورد بررسی قرار میگیرد. برای کمپوست آماده بذر پاشی پس از فشار هیچگونه قطره آبی نبایستی از بین انگشتان خارج شود. ایده آل وقتی است که کمپوست دارای رطوبت ای باشد که دست را مرطوب نمایید و آثار لکه جزئی را در کف دست بر جای گذارد. اگر پس از فشار دادن کمپوست کف دست تمیز و فاقد رطوبت است کمپوست خشک می باشد.

۲- آزمایش بو:

این آزمایش نتنها جهت تشخیص حضور آمونیاک انجام می‌شود که می‌تواند یک سلسله بوهای نامساعد و غیرطبیعی را به نمایش بگذارد.

شرح:

کمترین بوی آمونیاک در کمپوست آماده برای بذر پاشی، به سبب سمیت آن جهت قارچ، مضر می باشد. توصیف به بوی کمپوست آماده برای بذر پاشی مقدور نیست، لیکن با تمرین و تجربه کافی شناخت آن میسر است. کود آماده برای بذر پاشی بایستی فاقد بوی بد، بوی تخم مرغ گندیده، پنیر تند و کپک باشد.

۳- آزمایش پیچاندن:

یک تکه کمپوست با دو دست محکم گرفته شده (نیمی از تکه در یک دست و نیمه دیگر در دست دیگر)، سپس در جهت مخالف پیچانده می شود. اگر کمپوست در محل پیچش به راحتی جدا گردد، نشان اجرای صحیح کمپوستینگ تا مرحله بذر پاشی است. سهولت جدا شدن کومپست دلیل تجزیه متناسبی است که صورت گرفته است. کومپوستی که خوب تجزیه شده به طور متراکم تر در بستر قرار گرفته و لذا مقدار بیشتری در یک حجم معین را اشغال می نماید.

۴- ازمایش رنگ :

به طور کلی هر چقدر کومپوستینگ به روند تکاملی خود نزدیکتر میشود رنگ ان تمایل بیشتری به تیرگی پیدا می‌کند. تفاوت رنگ الیاف کاه،برخی روشن و برخی تیره، نمودار عدم یکنواختی پروسه کمپوستینگ است، این ازمایش نشان می‌ دهد که کاه خرد شده است یا خیر؟ ازمایش پیچاندن کمپوست نشان میدهد که کمپوست کاملا تجزیه گردید است یا خیر؟ رنگ روشن قطعات کاه نشان اینست که خرد شدن انها به جای تخمیر در اثر ابزار مکانیکی صورت گرفته است. گاهی اوقات ممکن است کاه به رنگ قهوه ای تیره ظاهر گردد‌، لیکن در اثر خشک شدن رنگ قهوه‌ای سطح زرد و شفاف آشکار گردد.

۵- ازمایش شصت و انگشت :

با مالش کمپوست وسیله دو انگشت سبابه، چسبندگی و یا عدم چسبندگی مشاهده گردد، بذر پاشی در آن مقرون به صلاح نیست، زیرا اسپان ران در ان به صورت ضعیف عمل مینماید، طریق اصلاح آن استفاده از سنگ گچ در سطح استاندارد می‌ باشد.

درباره نویسنده

نویسنده و طراح نیلو پلنت و عاشق گل و گیاه هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .