گیاهان دارویی و طب سنتی

گیاهان دارویی و طب سنتی

گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی ، گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آن‌ها حاوی ماده موثره است. این ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده است. توضیح ...
0