تولید و پرورش قارچ

آزمایش تعیین کیفیت کمپوست

 آزمایش با یک مشت کمپوست به‌عمل‌آمده (فاز ۲ به پایان رسیده) در تونل یا سالن کشت اعمال میگردد. موضوع قابل توجه اینکه نمونه برای از یک قسمت کافی به نظر نمی رسد، بلکه جهت ضریب اطمینان کامل می بایست از ...
0

وضعیت تولید قارچ در ایران

وضعیت تولید قارچ در ایران تولید قارچ در کشور ما از سال ۱۳۳۷ شروع شده است بر اساس آخرین آمار رسمی در حال حاضر در سطح زیر کشت قارچ های خوراکی کشور تا سال ۱۳۸۵ معادل ۳۱/۵ هکتار قارچ دکمه ای ...
0

برداشت قارچ در فلاش های دوم و سوم

برداشت قارچ ها در فلش اول معمولاً بین ۴ تا ۸ روز به طور میانگین ۶ روز به طول می انجامد که اوج قارچ چینی در روز سوم تا پنجم می باشد. از روز ششم تا هشتم باردهی کم و ...
0

بررسی کیفیت قارچ های خوراکی

نشانه های رشد و رسیدگی کامل قارچ تا قبل از باز شدن چتر: قارچ رسیده قارچی است که به اندازه کافی تا قبل از باز شدن چتر قارچ، رشد نموده باشد که در این حالت بسته به شرایط ممکن است قارچ ...
1

مواد تشکیل دهنده خاک پوششی

کمپوست قارچ دکمه ای از موارد زیر تشکیل می شود: ۱_پیت: از تمام مواد خام که از گذشته دور تاکنون برای اینکار مورد استفاده قرار می‌گرفته پیت به عنوان ماده خام اصلی به سبب کیفیت برتر خود بالاترین مصرف را در حال ...
0

رشد قارچ دکمه ای در خاک های پوششی متفاوت

شاید باور کردن این موضوع چندان راحت نباشد که قارچ دکمه ای در شرایط آب و هوایی یکسان (شرایط ثابت سالن داری و مواردی مانند کمپوست و اسپان مشابه، در خاک هایی با بافت های متفاوت دارای محصول دهی متفاوتی ...
0

تولید محصول سالم

برای تولید یک محصول سالم استفاده از کمپوست، خاک پوششی و بذر سالم الزامی است. معمولا در این حالت استفاده از سموم به کمترین حد می رسد. ممکن است در طی مرحله سالن داری بنا به دلایلی مجبور به سمپاشی ...
0